Kärnkraft eller inte

Konsekvenser


skrivet den 18 jan av Admin, klockan:13:55
Jag ska berätta mer i detalj om Fukushima i mina nästkommande blogginlägg. Jag vill först här belysa de största olika olyckorna, som skett på olika ställen i världen. Det vi kan lära oss är att en sådan olycka kan ske både i ett högteknologiskt land som Japan, eller som i USA för all del, men även så klart i mindre utvecklade länder som Ukraina till exempel. Ingen går med andra ord säker för att en olycka ska ske. Av detta har vi mycket att lära oss, och jag tycker att respektive land ska lägga ner extra mycket krut på att jobba med säkerheten vid kärnkraftverk, inte bara med aktuella kärnkraftverk utan även se till att extra mycket pengar frigörs när det väl ska byggas kärnkraftverk. För är det någonstans man inte ska snåla så är det vid byggen av sådana här verk. Dess fördelar är så pass stora att det egentligen inte går att jämföra med någon annan energiform och källa. Det gäller som sagt bara att se till att trimma säkerheten och lära sig av de olyckor som hittills har skett i olika länder under de senaste 50 till 60 åren, det vill säga under den tid som kärnkraft har varit aktuell som energikälla.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Fukushima


skrivet den 17 jan av Admin, klockan:13:54
Det finns givetvis betydligt mer att säga om Tjernobyl, och jag är övertygad om att jag kommer att ägna mer kraft åt denna olycka, som inträffade för över 25 år sedan i dåvarande Sovjetunionen, i dag Ukraina. Denna olycka har rankats som den värsta någonsin ända fram tills 2011, då den fick sällskap av olyckan i japanska Fukushima, som också rankades som en klass 7-olycka, vilket enligt INES-skalan är det högsta måttet på hur farlig och katastrofal en kärnkraftsolycka kan vara. När man pratar om Fukushima så ska man heller inte glömma att det var reaktor ett som drabbades, och inte den närliggande reaktor två. Innan olyckan så hade man sex reaktorer i drift, vilket gjorde Fukushima till ett av världens största kärnkraftsverk. Det som försvårade fallet med Fukushima är att man har byggt det i ett sådant område som är så känsligt för jordbävningar, eller rättare sagt där jordbävningar och dylikt inträffar rätt så ofta. Detta hade man dock i åtanke när man byggde kärnkraftverket, men man satte bara en gräns på att klara jordbävningar på styrka 7,0, vilket nu i efterhand får ses som alldeles för lågt. Denna olycka kommer med säkerhet få till följd att man nu ser över detta framöver.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Följder


skrivet den 16 jan av Admin, klockan:13:54
Det som skedde i Tjernobyl fick så klart stora följder, både medialt men även säkerhetsmässigt. Och på nytt så fick debatten om kärnkraftverkens vara eller inte vara ny fart. Detta sker ju vid varje olycka, liten som stor. Man räknar och tror att området i närheten där olyckan inträffade kommer att vara farligt i flera hundra år. Ukraina hade ju faktiskt lite tur i det här fallet också, och då åsyftar jag på de nordliga vindar som förde bort en stor del av avfallet bort från Ukraina. Men om Ukraina är en liten vinnare här, om man nu kan se det så, blev ju Vitryssland den stora förloraren då cirka 70 procent av avfallet landade där. I både Ukraina och i Vitryssland har man fått ökade fall av cancer och andra svåra sjukdomar. Dessutom har flera barn fötts med missbildningar, vilket är en direkt följd av det radioaktiva avfallet som spreds efter olyckan. Ukraina hade ju tur också med tanke på att huvudstaden och miljonstaden Kiev ligger bara nio mil söder om olycksplatsen. Hade det alltså blåst sydliga vindar så hade katastrofen blivit tiofalt större med stor säkerhet. Sedan nämner man också psykologiska följder och smittad mat och svamp.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Tjernobyl


skrivet den 15 jan av Admin, klockan:13:54
Den kanske största olyckan som skett är ändå den som skedde i den ukrainska staden Tjernobyl för mer än 25 år sedan, 1986. Och precis som i Majakfallet i staden Kyshtym 1957 så försökte dåvarande Sovjetunionen mörka det som hade skett för omvärlden. Antagligen i ett försök att visa sig starka, att visa att inga olyckor sker på sovjetisk mark, att det system som rådde där var fritt från fel och misstag. Men det där är bara mina spekulationer. Nu gick det ju inte att mörka detta på grund av att nordliga vindar förde det radioaktiva avfallet norrut och över Europa. Mätare runt om i bland annat Sverige och Finland visade på förhöjd aktivitet, och man kunde ganska snabbt dubbelkolla att det inte kom från svenska eller finska kärnkraftverk. Dessutom visade satellitbilder på det som nyss hade skett i Tjernobyl. Många som hjälpte till i arbetet med att kyla ner reaktorn och att släcka elden insjuknade i strålsjuka. Man uppskattar att alltifrån tusen personer till en miljon människor har omkommit till följd av olyckan, men siffrorna är som intervallet visa svårt att direkt peka på. Man har gjutit en så kallad sarkofag runt kärnkraftverket, men kommer snart att behöva förstärka detta skal.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Lärdom av Harrisburg


skrivet den 14 jan av Admin, klockan:13:53
Det som hände på kärnkraftverket Three Mile Island 1979 fick många konsekvenser. Dels tog ju debatten om kärnkraftverkens vara eller inte vara fart, dels så skärpte man säkerhetsrutinerna på väldigt många kärnkraftverk världen om. Det man kom fram till i den haveriundersökning som gjordes efter olyckan i Harrisburg var att man ansåg att flera fundamentala förändringar behövdes. Det största felet var, hävdar man, var att ansåg att kärnkraften var säker. Man borde ha ett tvärtom perspektiv och i stället ifrågasätta säkerheten jämnt och ständigt i kärnkraftverket, och på så sätt jobba med att förebygga diverse olyckor. Dessutom såg man ju på det som skett i Harrisburg att den mänskliga faktorn aldrig kan underskattas. Ett annat fel var att på det berörda kärnkraftverket hade jobbat med worst case-olyckor, de stora scenariorna. Nu fick man sig en besk påminnelse att även småsaker kan leda till stora olyckor, och att man likväl måste förbereda sig på även sådant, både praktiskt som teoretiskt. En annan lärdom var att man insåg hur snabbt en reaktorhärd kan ta skada av bristande kylning, vilket vi även fick oss en påminnelse om i japanska Fukushima från 2011.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Three Mile Island, USA


skrivet den 12 jan av Admin, klockan:13:53
Denna olycka, som är känd som Harrisburgolyckan, skedde 1979, och är den största olycka som har skett på amerikansk mark. Den är klassificerad som en klass 5-olycka, vilket alltså betyder att den var mindre allvarlig än exempelvis Tjernobyl och Fukushima, men även än den olycka som skedde i Kyshtym i Ryssland för över 50 år sedan. Det som var själva orsaken till olyckan är att man gjorde en feltolkning av ett tillstånd i en primärkrets. Dessvärre var de åtgärder man tog till felaktiga vilket ledde till att det hela blev ännu värre. Till slut så kom man på vad det var som var fel och lyckades lösa det hela, men då var olyckan redan ett faktum. Att olyckan dessutom föregåtts av flera mänskliga misstag medförde att många kärnkraftverk runt om i världen såg om sitt säkerhetsprogram. Det stora felet som hade begåtts var att personal hade stängt vissa ventiler som skulle ha varit öppna. Där ser man vad små misstag som kan leda till så stora konsekvenser, verkligen. Det tog fem år att rensa upp anläggningen och den är i dag tagen ur bruk. Det är ju denna olycka som startade på allvar kärnkraftsdebatten, och om hur säkert det egentligen var.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Majak-Kyshtym, Ryssland


skrivet den 11 jan av Admin, klockan:13:52
Denna olycka skedde 1957, men blev först officiellt erkänd 1989 då Sovjet tillkännagav att olyckan faktiskt hade skett. Majak är namnet på själva verket – en upparbetningsanläggning för kärnavfall – och ligger vid de ryska städerna Kyshtym, Kazli och Oziorsk. Detta kanske inte säger så mycket, men geografiskt så är det cirka 130 mil österut om Moskva. Negativt är att utöver olyckan så har stora mängder radioaktivt avfall dumpats i den närliggande Karatjajsjön. Dessutom, och detta då under den stora kapprustningen mellan USA och Sovjetunionen, så använde man ett öppet kylsystem vilket innebar att flodvatten pumpades in för att kyla reaktorn, sedan pumpades det radioaktiva flodvattnet tillbaka i floden. Detta har medfört att bakgrundsstrålningen vid flodbankerna är uppemot hundra gånger högre där än vid en normal flod. Angående själva olyckan, som skedde 1957, så har den klassficerats som en klass 6-olycka, vilket är det näst högsta på INES-skalan. Det som hände var att en kemisk explosion inne i verket kastade upp högaktivt avfall en kilometer upp i luften. Detta spreds sedan i närliggande områden. Man kan ju tycka vad man vill om detta, men det är lite trist att sådana olyckor sker. Jag hoppas att de har lärt sig något av detta.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ågestaverket


skrivet den 10 jan av Admin, klockan:13:51
Det inte många vet om är att det 1969 skedde en incident på Ågestaverket i Sverige. Detta kärnkraftverk som även kallades för R3 eller Adam var det första i sitt slag på svensk mark. Verket drogs igång 1964 men stängdes redan 1974 på grund av flera faktorer. Säkerligen var olyckan 1969 en del av orsaken, sedan kunde man heller inte klara de nya krav på säkerhet som ställdes. Utöver detta medförde låga oljepriser att driften blev olönsam. Olyckan som skedde 1969 var att ett större läckage som fick direkta konsekvenser på grund av bristande konstruktion att cirka 500 liter tungt vatten läckte ut. Positivt var dock att detta tunga vatten kunde tas omhand, och på så sätt minimerade man konsekvenserna. Kanske är detta ett skäl till att det inte pratats så mycket om denna olycka i svensk press. Det blev ett litet nyhetsinslag på tv, och Dagens Nyheter skrev om detta i en fördjupande artikel 1993. På det stora hela så uppmärksammades alltså denna olycka inte, varav den ännu i dag är relativt okänd i Sverige, men också i omvärlden. I dag används anläggning – som alltså var i drift under totalt tio år – som övningsfält för brandförsvaret i Stockholm.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kända olyckor


skrivet den 09 jan av Admin, klockan:13:51
Jag har satt upp en lista över de mest kända olyckorna relaterade till kärnkraftsverk som skett i världen sedan 1950-talet. De faktorer jag har tittat på är två faktorer –dels hur kända dessa olyckor är i omvärlden, det vill säga det medieuppbåd som dessa har orsakat, dels vilken faktor de har fått på INES-skalan, där sju är maxvärde för en olycka. Exempelvis är Tjernobyl rankad som en klass 7-olycka, likaså den som skedde i Fukushima i Japan 2011. Jag har hittat fem olyckor kärnkraftsolyckor runt om i världen som jag vill tala lite mer om, dessutom har vi faktiskt en mindre incident i Sverige, som inte är så känd för omvärlden. Denna vill jag också belysa lite extra i de inlägg som följer. Att olyckor sker har ju alltid en direkt negativ följd, men det finns också en positiv aspekt i och med att man kan dra lärdom av det som har hänt och därigenom öka säkerhet på nya kärnkraftverk som byggs, samtidigt som man ökar säkerheten på befintliga kärnkraftverk. Jag är, efter att jag har läst på, inte motståndare till kärnkraftverk –snarare tvärtom – bara så ni vet min ståndpunkt. Men mer om detta som sagt senare.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Faror med kärnkraft?


skrivet den 08 jan av Admin, klockan:13:50
Det finns väldigt många positiva saker med kärnkraftverk, sedan så finns det ju några mindre bra faktorer – exempelvis radioaktivt avfall som man placerar på säkra ställen i berggrunden där det sedan de radioaktiva ämnena i lugn och ro får avsöndra, förvisso är detta är en tidskrävande uppgift för moder natur, men på så sätt förvaras det utan fara för oss under denna period. Andra faror som motståndare till kärnkraftverk brukar peka på är diverse kärnkraftsolyckor. Jag håller med om att detta inte är bra, men genom bra säkerhetsrutiner, ny utrustning och ständig uppsikt så kan man minimera dessa olyckor till noll är jag övertygad om. Jag tänkte i alla fall lista ett par olyckor relaterade till kärnkraft som skett hos oss sedan det blev aktuellt med kärnkraft som drivande elproducent för många länder i västvärlden. Dels tycker jag det är viktigt att upplysa om detta, dels tycker jag det är viktigt att vi lär oss av dessa olyckor så att vi på så sätt kan få en ännu säkrare värld framöver. Jag vill lägga till att kärnkraft har otroligt många fördelar gentemot exempelvis kolkraftverk men även vind- och solkraftverk. Jag ska beröra dessa fördelar senare.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5